Başvuru yapmak için üyelik oluştur...

KAYIT OLUŞTUR ve BAŞVUR
11.01.2024 17:30:16

İnsan Kaynakları Müdürü

Danışmanlığını yaptığımız merkezi Esenyurt'ta  bulunan firmamız için "İnsan Kaynakları Müdürü" arayışımız bulunmaktadır.


GenelNitelikler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin tüm alanlarında minimum 10 yıl tecrübeye sahip,
 • Ekip yönetimi konusunda tecrübeli ve yetkin,
 • MS Office programlarını etkin kullanabilen,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
 • Analitik bakış açısına sahip, çözüm ve sonuç odaklı,
 • Güçlü liderlik yetkinlikleri olan, iletişim & ilişki yönetimi ve temsil becerisi yüksek.

İşin Tanımı

 • Şirketin stratejileri, hedefleri ve kritik performans göstergeleri doğrultusunda insan kaynakları operasyonunu yürütmek ve ilgili uygulamaların yasal gereksinimlere ve şirket politikalarına uygun olmasını sağlamak,
 • İşe Alım, Organizasyonel Gelişim, Performans Yönetimi ve Yetenek Yönetimi süreçlerinde aktif rol oynamak,
 • Yeni insan kaynakları süreçlerini tasarlamak- faaliyete geçirmek ve koordinasyonu sağlamak,
 • Düzenli İnsan kaynakları faaliyet raporları oluşturmak ve yönetime sunmak,
 • Tüm iş süreçlerini yalınlık ve verimlilik açısından sürekli analiz etmek ve geliştirmek.
 • Fabrikanın organizasyon planlaması ve bu organizasyona göre insan gücü ihtiyaçlarının belirlenerek bunlara ilişkin kadrolarının saptanması hususlarında Üretim Operasyonu Direktörü ile Genel Müdürlük görüş ve talimatı doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak,
 • Fabrikanın her kademesindeki boş personel kadrolarına atanacak kişilerin araştırılması, seçilmesi, ilgili amirlerle görüştürülmesi, işe giriş, terfi, disiplin kurullarının takibi, işten ayrılmaları ve benzeri işleri takip etmek,
 • İşe yeni alınan personele; şirketi ve yapısını, çalışma düzenini tanıtmak (oryantasyon eğitimini vermek), personelin işgücü kalitesini arttırmak için bölüm amirleri ile personelin eğitim ihtiyaçlarını saptamak, yıllık eğitim planlaması yaparak onay için göndermek, onaylanan eğitim planının yürütülmesinde ilgili bölümlere yardımcı olmak, eğitimin uygulanması ile ilgili hizmetleri organize etmek,
 • Şirket içi çalışanlar ve departmanlar arası iletişimi sürekli ve etkin kılacak, bilgi alışverişini gerçekleştirecek sistem ve metotların uygulanmasını sağlamak,
 • Şirketin etkin çalışmasını, verimini ve kalitesini artıracak, değer kazandıracak, tasarruf sağlayacak proje ve etütler hazırlamak ve uygun görülen projeleri yürürlüğe koymak,
 • İK uygulamaları alanına giren konularda yasal mevzuatı takip ederek yapılan değişikliklerin süresi içerisinde uygulanmasını sağlamak,
 • Yetki ve sorumlulukları içine girebilecek konularda üst yöneticilerin talepleri doğrultusunda gerekli desteği sağlamak.

Proworkist, İşkur’un denetiminde 18.02.2021 tarihli 957 No’lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur. 4904 Kanunu uyarınca iş arayanlardan hiçbir ad altında menfaat temin edilemez ve ücret alınamaz.

Şikayetleriniz için İstanbul Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hacımimi Mah. Lüleciler Sok. No:4, 34425 Beyoğlu/İstanbul - (0212) 243 76 13
Başvuru yapmak için üyelik oluştur...

KAYIT OLUŞTUR ve BAŞVUR
11.01.2024 17:30:16

İnsan Kaynakları Müdürü

Danışmanlığını yaptığımız merkezi Esenyurt'ta  bulunan firmamız için "İnsan Kaynakları Müdürü" arayışımız bulunmaktadır.


GenelNitelikler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin tüm alanlarında minimum 10 yıl tecrübeye sahip,
 • Ekip yönetimi konusunda tecrübeli ve yetkin,
 • MS Office programlarını etkin kullanabilen,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
 • Analitik bakış açısına sahip, çözüm ve sonuç odaklı,
 • Güçlü liderlik yetkinlikleri olan, iletişim & ilişki yönetimi ve temsil becerisi yüksek.

İşin Tanımı

 • Şirketin stratejileri, hedefleri ve kritik performans göstergeleri doğrultusunda insan kaynakları operasyonunu yürütmek ve ilgili uygulamaların yasal gereksinimlere ve şirket politikalarına uygun olmasını sağlamak,
 • İşe Alım, Organizasyonel Gelişim, Performans Yönetimi ve Yetenek Yönetimi süreçlerinde aktif rol oynamak,
 • Yeni insan kaynakları süreçlerini tasarlamak- faaliyete geçirmek ve koordinasyonu sağlamak,
 • Düzenli İnsan kaynakları faaliyet raporları oluşturmak ve yönetime sunmak,
 • Tüm iş süreçlerini yalınlık ve verimlilik açısından sürekli analiz etmek ve geliştirmek.
 • Fabrikanın organizasyon planlaması ve bu organizasyona göre insan gücü ihtiyaçlarının belirlenerek bunlara ilişkin kadrolarının saptanması hususlarında Üretim Operasyonu Direktörü ile Genel Müdürlük görüş ve talimatı doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak,
 • Fabrikanın her kademesindeki boş personel kadrolarına atanacak kişilerin araştırılması, seçilmesi, ilgili amirlerle görüştürülmesi, işe giriş, terfi, disiplin kurullarının takibi, işten ayrılmaları ve benzeri işleri takip etmek,
 • İşe yeni alınan personele; şirketi ve yapısını, çalışma düzenini tanıtmak (oryantasyon eğitimini vermek), personelin işgücü kalitesini arttırmak için bölüm amirleri ile personelin eğitim ihtiyaçlarını saptamak, yıllık eğitim planlaması yaparak onay için göndermek, onaylanan eğitim planının yürütülmesinde ilgili bölümlere yardımcı olmak, eğitimin uygulanması ile ilgili hizmetleri organize etmek,
 • Şirket içi çalışanlar ve departmanlar arası iletişimi sürekli ve etkin kılacak, bilgi alışverişini gerçekleştirecek sistem ve metotların uygulanmasını sağlamak,
 • Şirketin etkin çalışmasını, verimini ve kalitesini artıracak, değer kazandıracak, tasarruf sağlayacak proje ve etütler hazırlamak ve uygun görülen projeleri yürürlüğe koymak,
 • İK uygulamaları alanına giren konularda yasal mevzuatı takip ederek yapılan değişikliklerin süresi içerisinde uygulanmasını sağlamak,
 • Yetki ve sorumlulukları içine girebilecek konularda üst yöneticilerin talepleri doğrultusunda gerekli desteği sağlamak.Proworkist, İşkur’un denetiminde 18.02.2021 tarihli 957 No’lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur. 4904 Kanunu uyarınca iş arayanlardan hiçbir ad altında menfaat temin edilemez ve ücret alınamaz.

Şikayetleriniz için İstanbul Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hacımimi Mah. Lüleciler Sok. No:4, 34425 Beyoğlu/İstanbul - (0212) 243 76 13